คณะผู้บริหารจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เข้าเยี่ยมชมโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัล Digital Academy Thailand (DAT)

วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา นำโดย ท่านรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา ผศ.น.สพ.ดร.เสรี กุญแจนาค ,รศ.ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา อาจารย์ดร.ดาราพร ผุสิงห์ หัวหน้าภาควิศวกรรมโยธา , ผศ.ดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร , ผศ.ดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร และอ.อุดมพร ตุงคะศิริ ผู้ช่วยฝ่ายสารสนเทศ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เข้าเยี่ยมชมโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัล Digital Academy Thailand (DAT) ได้ร่วมกันหารือเรื่องความร่วมมือทางวิชาการด้านงานวิศวกรรม ดิจิทัล และเทคโนโลยีกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา อีกทั้งยังเข้าเยี่ยมชมศูนย์ทดสอบ 5G และนวัตกรรมงานวิจัยจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *