กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานข้อมูลของโครงการฯ

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563
รศ.ดร. ธัญญะ เกียรติวัฒน์ หัวหน้าโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลเพื่อ EEC หรือ DigitalAcademyThailand (DAT) , อ.อุดมพร ตุงคะศิริ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ , รศ.ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา, ผศ.ดร.ภัทรวดี สุ่มทอง นาคมี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา , ผศ.ดร.วีระยุทธ พิมพาภรณ์ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนาองค์กร ผศ.ดร.ประวิทย์ ชุมชู รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร และดร.ดาราพร ผุสิงห์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ให้การต้อนรับ ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ,ดร.กษิติธร ภูภราดัย รองผู้อำนวยการ กลุ่มยุทธศาสตร์และบริหาร , ตัวแทนสำนักงบประมาณ. และคณะผู้ศึกษาดูงานจากสำนักงานส่งเสริมเศราฐกิจดิจิทัล (สศด.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานข้อมูลของโครงการฯ ห้อง Co-working space , ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการอบรมและ. ระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะความเร็วสูง POSEIDON AI SYSTEM เพื่อให้ความรู้และคำเเนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานในการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าว ซึ่งจะทำให้เกิดการใช้ loT, AI, Datascience และนวัตกรรมอื่นๆ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ สถาบันแห่งนี้จะผลิตบุคลากรด้านดิจิทัล ที่มีคุณภาพ สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ ให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคง ในพื้นที่ EEC ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในอนาคตต่อไป #depathailand

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *